HC

Potwierdzanie Efektów Uczenia się
Recognition of Prior Learning

Wpisz doświadczenie do indeksu

O PEU/RPL

Co to jest PEU/RPL?

Potwierdzenie efektów uczenia się (PEU/RPL) to proces poprzedzający rekrutację na studia. PEU pozwala kandydatom na zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych wcześniej np. na kursach, szkoleniach czy w pracy.

Dla kogo jest PEU/RPL?

Do procesu PEU mogą przystąpić absolwenci szkół średnich , z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym oraz osoby z wykształceniem wyższym. Posiadający dyplom licencjacki muszą wykazać się minimum 3-letnim, a kandydaci z tytułem magistra - minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym.

Jakie są korzyści z PEU/RPL?

Dzięki PEU można znacząco skrócić czas trwania studiów lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą. PEU/RPL daje bowiem możliwość zaliczenia dotychczasowych doświadczeń zawodowych na poczet programu studiów.

Procedura


Procedura

1

Rejestracja

Kandydat zakłada konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wypełnia dane w profilu użytkownika i w systemie e-portfolio w celu stworzenia elektronicznego CV. Obejmują one m.in. informacje o dokumentach poświadczających doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

2

Weryfikacja dokumentów i wybór kierunku studiów.

Kandydat umawia się na spotkanie z konsultantem PEU/RPL. Zadaniem konsultanta jest sprawdzenie czy kandydat spełnia ustawowe warunki przystąpienia do PEU/RPL, weryfikacja oryginałów dokumentów wymienionych w elektronicznym CV i pomoc w wyborze kierunku studiów.

3

Przygotowanie materiałów przydatnych do potwierdzenia efektów uczenia się.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną i przystępuje do kompletowania elektronicznej „teczki”, w której znaleźć powinno się wszystko, co zdaniem kandydata świadczy o jego kompetencjach i może być wykorzystane przy potwierdzaniu efektów uczenia się. Gotową „teczkę” konsultant PEU/RPL przesyła na wydział prowadzący wybrany kierunek studiów.

4

Praca z doradcą wydziałowym

Doradca wydziałowy analizuje przesłaną na wydział „teczkę” i informuje Kandydata o:

  • liczbie przedmiotów/modułów zajęć możliwych do zaliczenia procedurą RPL,
  • formie weryfikacji wskazanych efektów uczenia się,
  • wysokości opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się.

W miarę potrzeb doradca wydziałowy może prosić Kandydata o uzupełnienie „teczki”.

5

Potwierdzanie efektów uczenia się (PEU/RPL)

Kandydat składa wydrukowany z systemu i podpisany wniosek o potwierdzanie efektów uczenia się, wnosi opłatę i przystępuje do procedury.

6

Kwalifikacja na wybrany kierunek

Komisja Rekrutacyjna opierając się na wynikach potwierdzania efektów uczenia się podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata na dany kierunek studiów. Jeśli Kandydat został zakwalifikowany, to otrzymuje informację o terminach składania dokumentów wraz z ich wykazem.

Opłaty

Proces PEU/RPL podlega opłatom:

  • opłata rejestracyjna - 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów,
  • opłata za weryfikację efektów uczenia się jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby przedmiotów wybranych przez kandydatów do zaliczenia.

Kontakt z Doradcą

 

Anna Apanowicz
22 55 21 528
peu@uw.edu.pl

Adres:
Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego
Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,
Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa